ועשׂוליׁ

מקדּש

ושׁכנתּי

בּתוכם

ועשׂו ליׁ מקדּש ושׁכנתּי בּתוכם

שמות כה:ח

ועשׂו ליׁ מקדּש ושׁכנתּי בּתוכם

שמות כה:ח

2448

בדרכם לארץ הקודש, בזמן הליכתם במדבר, הקימו בני ישראל מקום פולחן, היכל קודש, לאלוהים. מעוטר בשטיחי קיר, מתכות יקרות, אבני חן ועצי שיטה, היה זה המשכן, "טברנקל" באנגלית, שהיוה עדות לאמונתם.

היינות שלנו

ייננות מודרנית בהשראת העבר

יקב טאברנקל שואב מההיסטוריה העשירה של העם היהודי ושואף להוסיף לה ולהוות חוליה משמעותית בשרשרת הדורות. העבודה הייננית ביקב נעשית בהשראת העבר על ידי שימוש בשיטות ייצור מסורתיות ומגיעה לשיאה בביקבוק יינות איכות עכשווים, אשר מייצגים את מיטב תעשיית היין המודרנית בארץ ישראל.

היינות שלנו